Kedves felvételiző Diákok, kedves Szülők!

Az alábbiakban ismertetjük a 2019-2020. tanévre felvételizettek ideiglenes rangsorát. A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban a tanulmányi pontok alapján kialakuló sorrendet. Azok a tanulók, akik iskolánk több képzését is megjelölték, az általuk választott valamennyi képzés rangsorában szerepelnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy nem lehet megtudni azt közvetlenül, hogy a vizsgázó felvételt nyert-e az adott képzésre! Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ rangsorol. A felvételizők közül többen nem a mi iskolánkat jelölték meg első helyen, ezt azonban mi nem tudhatjuk. Ha az elsőként megjelölt iskolába felvételt nyernek, akkor a Felvételi Központ őket kihúzza majd a mi névsorunkból, és a mögötte állók előbbre kerülnek a rangsorban. Ha egy tanuló több tagozatot is megjelölt iskolánkban, és pl. az első helyen megjelölt osztályba felvételt nyer, akkor a többiben már kiesik a listából. (Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a 34 fős osztályokba a 70-75 helyen lévők még bekerültek.) A felvételi rangsor megismerése után tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosítására 2019.március 21–22. között van lehetőség, amikor módosítható a megjelölt iskolák sorrendje, valamint a már megjelölt iskolákban új tanulmányi területek vehetőek fel. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a megjelölni.
Az Oktatási Hivatal 2019. április 23-ig megküldi iskolánknak az adatlapokkal egyeztetett felvételi jegyzéket. Ennek alapján április 30-ig küldjük meg minden tanulónak a felvételi értesítésünket. Elutasítás esetén az Nkt. 37.§ (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet a jelentkező és szülője, iskolánk fenntartójánál (a fellebbezést a fenntartónak címezve, de iskolánkban leadva).

Tájékoztató a 2019/2020 felvételiről

A felvételi rangsorokat az alábbi linkeken lehet elérni ágazatonként!

Oktatási 0501 Közgazdasági 0502 Közszolgálati (rendész) 0503
     
Turisztikai 0504 NYEK (oktatási) 0506 NYEK (rendész) 0505

ÉRETTSÉGI és SZAKMAI VÉGZETTSÉG egyszerre egy helyen NAGYKÁLLÓBAN a BUDAIBAN!

A jelentkezett diákokat a következők alapján rangsoroljuk:

Felvételi időpontja: 2019. március. 04 - március 05. - március 06.

Pótfelvételi: 2019. március 12.

(A jelentkező tanulók behívásának pontos időpontja az intézmény honlapján található.)

Minden felvett diákunknak kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az iskola mellett található kollégiumban. Az elhelyezés ingyenes, fizetni csak az étkezési díjat kell. A gyermekvédelmi törvény által biztosított kedvezmények igénybe vehetők.


A 2019/2020-as tanévben induló alapképzéseink

Pedagógia ágazat (0501)

A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének gyerekekkel foglalkozni.  Az oktatás során betekintést nyújtunk az óvónő, tanító, tanári pálya rejtelmeibe, mert a tanulók a 9. évfolyamtól folyamatosan járnak a köznevelés intézményeibe szakmai gyakorlatra.
Felvehető létszám: 34 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
Óvodai dajka és családsegítő asszisztens
Közgazdaság ágazat (0502)
A képzés az üzleti, gazdasági életben való jártasságra, a pénzügyi folyamatok működésére, megismerésére nyújt lehetőséget. A szakmai érettségi birtokában már nagyobb előnnyel indulhatnak akár magánvállalkozások működtetése, vagy bármilyen gazdasági szektorban történő munkavállalásra.

Felvehető létszám: 20 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

Pénzügyi ügyintéző 
Rendészet és közszolgálat ágazat (0503)
A képzés során fontosnak tartjuk a kommunikációs képességek, a fizikai erőnlét fejlesztését. A nyári gyakorlatokon a tanulók megismerkednek a fegyveres szervek munkájával. A rendészeti szakmai érettségi birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama sikeres felvételi esetén 2 évről 1,5 évre rövidül.

Felvehető létszám: 34 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

Rendészeti ügyintéző

Turisztika ágazat (0504)

A képzés során különböző idegenforgalmi szakmákra készítjük fel tanulóinkat.

Ha szeretnél otthonosan mozogni a turizmus világában, valamint piacképes szakmai tárgyakat magas színvonalon elsajátítani és kiemelt idegen nyelvi tudást magadévá tenni, akkor ezt a szakirányt neked találták ki!

Felvehető létszám: 20 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

Szállodai recepciós

Nyelvi előkészítő képzés –NYEK (0505)

1 év nyelvi előkészítő+
4 év szakmai képzés rendészet és közszolgálat

A képzés célja az intenzív nyelvtanulás: 9. évfolyamon heti 18 óra angol nyelv Cél a nyelvvizsga, a felsőfokú tanulmányok megalapozása!

Felvehető létszám: 17 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
Rendészeti ügyintéző

Nyelvi előkészítő képzés –NYEK (0506)

1 év nyelvi előkészítő+
4 év szakmai képzés pedagógia

A képzés célja az intenzív nyelvtanulás: 9. évfolyamon heti 18 óra angol nyelv Cél a nyelvvizsga, a felsőfokú tanulmányok megalapozása!

Felvehető létszám: 17 fő

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
Óvodai dajka és családsegítő asszisztens

ÉRETTSÉGI UTÁNI   2 éves emelt szintű szakképzéseink

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS

(OKJ 54 140 02)

GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS

(OKJ 54 140 01)

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ

(OKJ 54 345-01)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

(OKJ 54 344 01)